Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 75-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

.....

Meer nieuws...

 

Feest van de Eeuw

Het Tata Steel orkest doet mee met de viering van het 100-jarig jubileum van Tata Steel IJmuiden. Tijdens dit Feest van de Eeuw zal een selectie van muzikanten uit het Symfonisch Blaasorkest en de Big Band tijdens de show "Door het vuur" begeleiden. Daarnaast zullen het Symfonisch Blaasorkest samen met het Opleidingsorkest en de Big Band meerdere concerten verzorgen op beide burendagen en de gepensioneerdendag.


Kaarten voor de burendag op 30 september zijn te verkrijgen via www.100jaarstaal.nl. Alle andere dagen zijn besloten.


 

Met ongeloof en onzetting hebben we vernomen dat onze collega muzikante

Birgitta Clement

op 4 juni 2018 plotseling overleden is.

Birgitta speelde klarinet in het symfonisch blaasorkest en was sinds 1976 lid van het orkest. Ze was de eerste vrouwelijke muzikant die het 25 en 40-jarige lidmaatschap van de vereniging mocht vieren. Naast muzikant op verschillende instrumenten, was ze ook op diverse andere manieren betrokken bij het orkest, zoals orkestcommissielid en bibliothecaris. Wij zullen haar als muzikant en als persoon enorm missen.

Wij wensen haar familie, vrienden en kenissen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Bestuur, muzikanten en dirigenten
Tata Steel Orkest