Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 75-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

In het weekend van 27 en  28 janauri 2 concerten van de Big Band zaterdag om 12.00u in Lelystad en zondag om 14.00u nin het Thalia Theater in IJmuiden.

Meer nieuws...

 

27 januari 2018 Big Band Festival Lelystad 

Op zaterdag 27 januari 2018 neemt Tata Steel Big Band "The Swing Masters" deel aan het Jazz Festival Lelystad.


28 januari 2018 Nat King Cole's Cooljazz Show

Op zondagmiddag 28 januari 2018 verzorgt Tata Steel Big Band "The Swing Masters" onder leiding van André Elders de Nat King Cole's Cooljazz Show in het Thalia Theater in IJmuiden met medwerking van Edgar Meijne en Käthe van den Hurk. Meer info.


Naar de agenda...