Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 75-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

Classic Light, een licht programma door het TSSBO in de NedPho-koepel in Amsterdam op zondagmiddag 3 juni om 14.30 uur.

Meer nieuws...

 

4 mei 2018 Dodenherdenking Tata Steel Monument en Begraafplaats Duinrust

Op vrijdagochtend 4 mei om 10.00 zullen koperblazers en slagwerkers van het Tata Steel Orkest onder leiding van Marije Koopmans de plechtigheid bij het monument aan de Wenkebachstraat muzikaal begeleiden. Een klarinetgroep geeft 's avonds om 20.30 uur in de Aula van begraafplaats Duinrust in Beverwijk een miniconcert en begeleidt de plechtigheid voorafgaand aan de 2-minuten stilte.  


3 juni 2018 Classic Light - een tribute aan Leonard Bernstein en de klassieken

Afbeeldingsresultaat voor croquefer

Op zondagmiddag 3 juni om 14.30 geeft het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Arnold Span een concert in de NedPho koepel aan de Batjanstraat 3 in Amsterdam en brengt een licht klassiek programma gelardeerd met stukken van Leonard Bernstein die dit jaar 10 jaar geleden geboren werd.