Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 75-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

18-11-2016
Twee concerten met Kerst door het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Arnold Span. Klik hier 

Meer nieuws...

 


18 december 2016 Kerstconcert

Op zondagmiddag 18 december 2016 verzorgt het Tata Steel Symfonsich Blaasorkest onder leiding van Arnold Span en met medewerking van Brigitte Heitzer het Kerstconcert in  het Kennemer Theater te Beverwijk. Meer informatie over dit concert is hier te vinden.


23 december 2016 Kerstsamenzang

Op vrijdagavond 23 december 2016 verzorgt het Tata Steel Symfonsich Blaasorkest onder leiding van Arnold Span en een kerstsamenzang in de Vredevorstkerk  te Beverwijk. Meer informatie over dit concert is hier te vinden.
 


Naar de agenda...