Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 70-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

25-09-2016
Musical ster en actrice Brigitte Heitzer verleent haar medewerking aan het Kerstconcert..

Meer nieuws...

 


29 oktober 2016 Halloween Concert

Op zaterdag 29 oktober 2016 verzorgt het Tata Steel Leerlingen- en Opleidingsorkest onder leiding van Thomas Geerts wederom een spannend Halloween Concert. Ook dit jaar wordt het verhaal ondersteund door griezelige tonen en klanken. Meer infoprmatie over dit concert is hier te vinden.


6 november 2016 IJzersterke Klanken - Jubileumconcert

Op zondagmiddag 6 november 2016 verzorgt het Tata Steel Symfonsich Blaasorkest onder leiding van Arnold Span en met medewerking van Sjors van der Panne en Hermine Deurloo het 75 jarig jubileum concert "IJzersterke Klanken" in  de Philharmonie te Haarlem. Meer infoprmatie over dit concert is hier te vinden.


Naar de agenda...