Home

Welkom op de website van Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 75-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, "De Walskoningen" genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band "The Swing Masters", het Opleidingsorkest, en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen hecht het Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft het Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

Tata Steel Orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.
 

 

LAATSTE NIEUWS

Classic Light, een licht programma door het TSSBO in de NedPho-koepel in Amsterdam op zondagmiddag 3 juni om 14.30 uur.

Meer nieuws...

 

3 juni 2018 Classic Light - een tribute aan Leonard Bernstein en de klassieken

Afbeeldingsresultaat voor croquefer

Op zondagmiddag 3 juni om 14.30 geeft het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Arnold Span een concert in de NedPho koepel aan de Batjanstraat 3 in Amsterdam en brengt een licht klassiek programma gelardeerd met stukken van Leonard Bernstein die dit jaar 10 jaar geleden geboren werd.


17 juni 2018 Vaderdagconcert in Castricum i.s.m. Muziekvereniging Emergo

Op zondagmiddag 17 juni eeft het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Arnold Span een concert in samenwerking met het fanfareorkest van Muziekvereniging Emergo uit Castricum.